.

Sutry Mahajany

Tags: , ,

Rozdział IV
Karmiczna Odpłata Żyjących Istot

Sutra:

Wówczas Bodhisattwa Ksitigarbha Powiedział Do Buddy, Czczony Przez Świat, Dzięki Temu, Że Otrzymałem Budzącą Grozę Duchową Moc Buddy, Tego, Który Tak Przyszedł, Pomnażam Swe Ciało, Wszędzie Uwalniam Żyjące Istoty Z Karmicznej Odpłaty W Setkach Tysięcy Milionów Światów. Gdyby Nie Wielka Współczująca Moc Tego, Który Tak Przyszedł, Nie Byłbym W Stanie Dokonywać Takich Zmian I Przekształceń. Teraz Czczony Przez Świat Obdarza Mnie Swoim Zaufaniem; Do Czasu Przybycia Adżity Będę Zachęcał Wszystkie Żyjące Istoty Na Sześciu Ścieżkach, By Osiągnęły Wyzwolenie. Tak Więc, Czczony Przez Świat, Nie Kłopocz Się Tym.

Previous Next

Siedemnastowieczny, iluminowany złotym atramentem manuskrypt Sutry Diamentowej, podarowany Książnicy Pomorskiej przez J.Ś. XIV Dalaj Lamę Tybetu. Na początku XX wieku, pomiędzy manuskryptami z Dunhuang znaleziono kopię chińskiej wersji Sutry Diamentowej, datowanej na 868 rok, co czyni ją pierwszą książką na świecie, która w ogóle została wydrukowana (wcześniej od prób samego Gutenberga). The British Library napisała o niej: „Najwcześniejsza kompletnie zachowana, datowana drukowana książka.”

Tags:

Siariputro! Buddowie kierunku zachodniego, jak Budda Wiecznego Życia, Budda Cnót Bezmiernych, Budda Imion Niepoliczalnych, Budda Świetlistość Sama, Budda Wielkie Światło, Budda Upostaciowany Klejnot, Budda Czystego Światła, jak i inni im podobni, liczni jak ziarenka piasku rzeki Ganges, a każdy z nich ma przepiękną czystą krainę, wyciągają cudownie długie języki opasujące niepoliczalne wszechświaty, by obwieszczać Drogę do Krainy Amidy wszystkim czującym istotom i sprawić, by poczuły one jej niewyobrażalną doskonałość. Buddowie, co do jednego, w umysłach swych przechowują niniejszą sutrę i chronią absolutnie każdego, kto sutrze się tej powierza.

Budda

...A oto Sutra Amidy wygłoszona przez Buddę Sakyamuniego, a spisana przeze mnie najściślej zgodnie z tym, co dane mi było usłyszeć i pojąć:

Pewnego razu Budda zawędrował do miasta Shiravasti, stolicy kraju Kosala. Liczni mnisi zgromadzili się wokół Niego w ogrodzie podarowanym przez pana Anathapindadę, by słuchać Nauk.

Towarzyszyli Buddzie również liczni arahatowie, jak i ludzie świeccy Dharmy spragnieni. Był tam więc Siariputra zwany Starszym, Mahamaudgalyayana (od którego Zen się wywodzi), Mahakashyapa, Mahakatyayana, Mahakausthila, Revata (znany ze swej wspaniałej pamięci), Suddhipanthaka (któremu z kolei spamiętać Nauki było nie sposób), Nanda (znana ze swej wspaniałej etykiety), Ananda (który po śmierci Buddy nadzorował spisanie Nauk), Rahula (syn Buddy), Gavampati (znany ze swego głosu i przechwytywania ofiar składanych bogom), Pindola-Bjharadvaja (który złamał śluby nieujawniania swych nadnaturalnych mocy), Kalodayin (znany z szerzenia Nauk), Mahakapphina (słynny astronom), Vakula (długowieczny), Aniruddha (słynny magik, kuzyn Buddy) i liczni im podobni przeróżni adepci zasługujący, by nazwać ich wielkimi.

 Słowo Wprowadzające

 Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy już od starożytności jest jedną z najpopularniejszych sutr buddyzmu chińskiego. Ksitigarbha, w dosłownym tłumaczeniu z oryginału sanskryckiego, znaczy Skarbiec Ziemi. W panteonie buddyjskim jest on jednym z najbardziej czczonych bodhisattwów, razem z Mandziuśrim, Awalokiteśwarą i Samantabhadrą. Tych czterech bodhisattwów reprezentuje cztery podstawowe cechy Mahajany: Mandziuśri wielką mądrość; Awalokiteśwara wielkie współczucie; Samantabhadra wspaniałe czyny a Ksitigarbha wielkie ślubowanie pomagania i przeprowadzania wszystkich czujących istot.

Mnisi! Kiedy odejdę, szanujcie i podtrzymujcie wskazania. Postępowanie w zgodzie ze wskazaniami jest jak pojawienie się światła w ciemnościach, lub podobne jest to temu, gdy biedak znajdzie wielki skarb. Powinniście wiedzieć, że wskazania są jak wasz nauczyciel. Kiedy macie wskazania, to tak jakbym pozostawał na świecie. Ci z was, którzy podtrzymują wskazania, nie powinni angażować się w handel, nie powinni posiadać pól i domostw, panować nad innymi ludźmi lub trzymać służących i zwierząt. Powinniście powstrzymywać się od hodowania roślin i gromadzenia majątku, tak jakbyście unikali ognia. Nie powinniście ścinać trawy i drzew, orać na roli czy kopać ziemi, robić lekarstw, czynić przepowiedni, obserwować ruchu gwiazd, przepowiadać faz księżyca, obliczać szczęśliwe dni w kalendarzu.

Budda

 Kiedy Siakiamuni Buddha poruszył po raz pierwszy Koło Dharmy Adżniata-kaudinia urzeczywistnił przebudzenie; w czasie ostatniego wykładu Dharmy przebudził Subhadrę. Wszyscy ci, którzy mieli być przez niego przebudzeni, zostali przebudzeni. Między dwoma drzewami sala Siakiamuni Buddha miał wejść właśnie w Nirwanę. Dochodziła północ, był spokój i nie było żadnych dźwięków. Dla dobra wszystkich swoich uczniów krótko wyjaśnił istotę Dharmy:

Lankawatara Sutra czczona przez Buddhów przeszłości, ukazuje urzeczywistnienie przez nich najgłębszego stanu świadomości, który nie można znaleźć w żadnym systemie doktryn. Pamiętam Buddhów przeszłości otoczonych synami Zwycięzcy recytujących tą sutrę. Czczony Przez Świat również ją wypowie.

Budda

 fragmenty

OM! NAMO TRI SARATNA, NAMO BUDDHAYA BODHISATTWAYA!
TO JEST SPISANA LANKAWATARA SUTRA,
W KTÓREJ KRÓL DHARMY – BUDDHA WYGŁOSIŁ BEZJAŹNIOWOŚĆ WSZYSTKICH RZECZY.

Tak słyszałem. Pewnego razu Czczony Przez Świat przebywał w zamku Lanka, który jest na Górze Malaja na wielkim oceanie, ozdobionej kwiatami i zrobionej z różnych klejnotów. Przebywał tam z wielkim zgromadzeniem Bhiksiu wraz z wielką ilością Bodhisattwów, którzy przybyli razem z różnych krain Buddhów.

Previous Next

Sutra Wadźra Przecinacz
Sutra Wadźraciedika (tyb.: Dordzie ciodpa)

Wzniosła sutra mahajany na temat
mądrości, która wykroczyła ponad.
„Czcigodny Subhuti zapytał Buddhę, “Bhagawanie, jak nazywa się ta rozprawa o Dharmie? Jak powinna być zapamiętana?” Powiedział to, a Buddha odrzekł czcigodnemu Subhuti, “Subhuti, ta rozprawa o Dharmie nazywa się ‘mądrość, która wykroczyła ponad’. Tak powinna być zapamiętana.” [2]

Nie być złym [nawet] na złych przyjaciół. Posiadać wielką dobroć. Radować się prawdziwa Dharmą. Robić wizerunki Buddhów”.

Budda

Tak słyszałem. Pewnego razu Buddha przebywał na Górze Grdhrakuta w pobliżu Radżagriha w towarzystwie tysiąca dwustu pięćdziesięciu mnichów i dziesięciu tysięcy Bodhisattwów — Mahasattwów.

W tym czasie córka starszego rodu o imieniu Sumati, która miała zaledwie osiem lat mieszkała w mieście Radżagriha. Miała wdzięczny wygląd i była wytwornie piękna. Ze względu na swoje piękno i wdzięk była lubiana przez każdego, kto ją ujrzał. W poprzednich żywotach była związana z niezliczonymi Buddhami, wobec których czyniła ofiary i zasadziła wszelkiego rodzaju dobre korzenie.

Siariputro, z jakiego powodu kraina ta nazywana jest Szczęśliwą? Ponieważ wszystkie istoty tej krainy nie doznają żadnego cierpienia, ale otrzymują wszelkie szczęście, dlatego nazywana jest Szczęśliwą. Ponadto Siariputro, kraina Sukhawati ma siedem tarasów z siedmioma rzędami drzew palmowych ozdobionych siedmioma łańcuchami dzwonków, wszystkie zrobione z czterech klejnotów, dlatego nazywa się tę krainę Sukhawati.

Budda

Tak słyszałem. Pewnego razu Czczony Przez Świat przebywał w Śrawasti w lasku Dżety w ogrodzie Anathapindaki, wraz z wielkim zgromadzeniem tysiąca dwustu pięćdziesięciu mnichów oraz wszystkimi arhatami dobrze znanymi zgromadzeniu: Starszym Siariputrą, Mahamaudgaliajaną, Mahakasiapą, Mahakatiajaną, Mahakauśtilą, Rewatą, Suddhipanthaką, Nandą, Anandą, Rahulą, Gawampatią, Pindola-Bharadwadżą, Kalodajinem, Mahakaphiną, Wakkulą, Aniruddhą i wszystkimi innymi wielkimi uczniami.

Byli tam również wszyscy wielcy Bodhisattwowie Mahasattwowie:

Podkategorie

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech